3 czerwca wystartował nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję. Jest ono dedykowane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko – mazurskim, podkarpackim i podlaskim. Zasady i przedmiot konkursu bliźniaczo przypominają zakończony z ostatnim dniem maja 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.