Prace w zakresie brandingu polegają na opracowaniu graficznej tożsamości danej marki tak, aby była spójna z produktem, jaki został wcześniej zaprojektowany. Nasz zespół grafików zaczyna od stworzenia kilku koncepcji logo oraz znaku firmowego, z których klient wybiera jedną do dalszego rozwoju. Na bazie wybranego logo tworzymy księgę znaku i koloru, która jest opisem budowy logo z przykładami jak przyszli użytkownicy powinni go używać. Następnie rozwijamy system identyfikacji wizualnej o key visual, czyli zbiór graficznych motywów przewodnich, które powstająca marka będzie wykorzystywać. Pozwala to spójnie kreować wizerunek firmy na rynku w różnych kanałach komunikacji oraz POSM, czyli materiałach wspierających sprzedaż. Efekty prac na tym etapie przekazujemy klientowi w postaci bazowych materiałów graficznych oraz Księgi Marki (ang. Brand Book), która stanowi zbiór zasad dotyczących tworzenia materiałów wizualnych, spójnych z tożsamością marki.

20-40 dni / 10-30 tys PLN 

 

Przykładowe prace w ramach etapu:

  • opracowanie logo, logotypu
  • księga znaku
  • opracowanie identyfikacji wizualnej
  • projekt opakowania produktu
  • sesja fotograficzna produktu