Źródło: www.wzornictwo-przemysłowe.com.pl

 

Instytucje dysponujące środkami unijnymi oferują możliwość pozyskania dofinansowania na działalność rozwojową, również związaną z wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Jedną z takich propozycji jest konkurs organizowany przez PARP 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, prowadzony w ramach programu Inteligentny Rozwój. Celem tego działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich firm i stworzenie możliwości -mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na uatrakcyjnienie portfolio oferowanych produktów lub usług o nowe propozycje dla klientów. W tym artykule skupimy się na aspekcie produktowym i opiszemy kluczowe kwestie związane z aplikowaniem do konkursu.

 

 

Czego dotyczy dofinansowanie w konkursie 2.3.5 Design dla predsiębiorców?

 

W ramach konkursu Design dla przedsiębiorców można ubiegać się o refundację kosztów doradztwa w zakresie przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, który będzie polegał na opracowaniu koncepcji nowego produktu oraz strategii marketingowej na potrzeby wdrożenia.

 

Docelowo usługa musi zostać wykonana przez profesjonalnego projektanta, którego definiuje się jako osobę posiadającą wyższe wykształcenie w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz doświadczenie w projektowaniu (w jej portfolio znajdują się minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt elektroniczny, urządzenia specjalistyczne).

 

Konkurs umożliwia również dofinansowanie części inwestycyjnej czyli refundacji środków zainwestowanych w powiększenie linii produkcyjnej o maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu wniosku, którym jest wytworzenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

 

 

Od czego zacząć?

 

Decydując się na składanie wniosku w ramach działania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców należy przede wszystkim mieć pomysł na produkt, który wpisze się w definicję Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Im większa innowacyjność i oryginalność (przynajmniej w skali kraju), tym większe szanse na powodzenie na etapie rozpatrywania wniosku. Jednak sam pomysł to nie wszystko. Przed rozpoczęciem formalności  należy sprawdzić czy firma spełnia podstawowe kryteria, takie jak lokalizacja czy wielkość zatrudnienia.

 

 

Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie?

 

Jednym z podstawowych wymogów, jakie należy spełnić jest wpisywanie się w definicję -mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Drugi warunek formalny to prowadzenie działalności na terenie Polski z wyłączeniem województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko – mazurskiego.

 

 

 

Audyt wzorniczy i składanie wniosku

 

Jeśli warunki formalne umożliwiają start w konkursie, można przystąpić do dalszych działań. Wstępem do całego procesu będzie przeprowadzenie w firmie audytu wzorniczego, którego celem stanie się zbadanie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Na tym etapie rozpoczyna się już praca z profesjonalnym projektantem lub firmą specjalizującą się w tego typu badaniach. Punktami, które znajdą się w audycie będą m. in.: analiza otoczenia rynkowego, zakres opracowania  projektu wzorniczego i uzasadnienie faktycznej potrzeby wprowadzenia do oferty firmy nowego produktu. Warto również zwrócić uwagę, że inwestycja w audyt staje się wydatkiem poniesionym przed decyzją o otrzymaniu dofinansowania, natomiast w harmonogramie projektu można ująć ten koszt jako kwalifikowalny czyli taki, który podlega refundacji.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Warto zastanowić się czy do tego etapu podejść samodzielnie czy skorzystać z pomocy firmy doradczej, która posiada wiedzę w zakresie niezbędnych formalności i zazwyczaj dużo większe doświadczenie w procedurach okołodotacyjnych.

 

 

Harmonogram i budżet projektu

 

Wniosek w konkursie 235 design dla przedsiębiorców powinien zawierać również propozycję budżetu i etapów prac przewidzianych do momentu wdrożenia. Kolejnym krokiem zatem będzie przygotowanie harmonogramu, w którym znajdą się wszystkie pozycje kosztowe przewidziane w projekcie, począwszy od wydatku poniesionego na audyt wzorniczy po koszt stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego wzoru przemysłowego, wykonania projektów koncepcyjnych, prototypowania oraz przygotowania dokumentacji technicznej. Każda z tych pozycji powinna posiadać szczegółowy opis, przypisany koszt oraz planowany termin realizacji. W tym samym dokumencie należy umieścić również wydatki przeznaczone na realizację części inwestycyjnej (tutaj może znaleźć się nazwa i przewidywana wartość zakupu konkretnej maszyny lub np. wytworzenia formy wtryskowej).

W zeszłorocznej edycji konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców PARP pozytywnie rozpatrzył 211 wniosków, a łączna rekomendowana kwota dofinansowania wyniosła ponad 111 milionów złotych.

 

Chcesz spróbować swoich sił? Zajrzyj do zakładki kontakt.

Zgłoszenia można składać tylko do 31 maja 2019.