2.3.5 Design dla przedsiębiorców to konkurs PARP, polegający na dofinansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą poszerzać swoją ofertę o własne, nowe lub znacząco ulepszone produkty.

Nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu zaczyna się już w czerwcu 2020r.

Dla kogo jest konkurs?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (z wykluczeniem województwa lubelskiego świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego, podkarpackiego i podlaskiego)

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

Doradztwo w zakresie przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego

Inwestycja początkowa czyli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, niezbędne do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

85% na usługi doradcze; inwestycja początkowa zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Zakres kosztów kwalifikowalnych na część doradczą: 60 000 - 500 000 zł
Maksymalne koszty inwestycji początkowej: 1 000 000 zł

ZAKRES NASZYCH KOMPETENCJI

przeprowadzenie audytu wzorniczego i przygotowanie podsumowania audytu na potrzeby wniosku o dofinansowanie

opracowanie strategii działań do wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów

określanie zakresu projektu, pomoc w przygotowaniu harmonogramu i budżetu

wsparcie na etapie definiowania wyróżników produktów i cech wpływających na budowanie przewagi konkurencyjnej

pomoc w opracowaniu założeń briefu projektowego

wykonywanie projektów wzorniczych (szkice koncepcyjne i modelowanie 3D w programach CAD)

projektowanie elektroniki i mechaniki, przeprowadzanie testów

prototypowanie (tworzenie prototypów wizualnych i funkcjonalnych, również z wykorzystaniem technologii druku 3D)

tworzenie rekomendowanej strategii materiałowej oraz dokumentacji technicznej

doradztwo w doborze technologii oraz miejsca produkcji