1.4 POPW Wzór na konkurencję to konkurs PARP, polegający na dofinansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy chcą poszerzać swoją ofertę o własne, nowe lub znacząco ulepszone produkty.

Nabór wniosków trwa do 31.07.2019.

Dla kogo jest konkurs?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, podkarpackie i podlaskie)

 

Pozostałe kryteria

Zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy

Zatrudnianie minimum 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym

Przychody nie mniejsze niż 600 000 zł w jednym roku obrotowym w ostatnich 3 latach

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

Etap I – przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej

Etap II - wdrożenie strategii wzorniczej, zakup usług doradczych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

 

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

Etap I - maksymalna dotacja 100 000 zł przy 85% poziomie dofinansowania

Etap II - maksymalna dotacja - 3 000 000 zł i do 70% dofinansowania (zależnie od województwa)

ZAKRES NASZYCH KOMPETENCJI

przeprowadzenie audytu wzorniczego i przygotowanie podsumowania audytu na potrzeby wniosku o dofinansowanie

opracowanie strategii działań do wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów

określanie zakresu projektu, pomoc w przygotowaniu harmonogramu i budżetu

wsparcie na etapie definiowania wyróżników produktów i cech wpływających na budowanie przewagi konkurencyjnej

pomoc w opracowaniu założeń briefu projektowego

wykonywanie projektów wzorniczych (szkice koncepcyjne i modelowanie 3D w programach CAD)

projektowanie elektroniki i mechaniki, przeprowadzanie testów

prototypowanie (tworzenie prototypów wizualnych i funkcjonalnych, również z wykorzystaniem technologii druku 3D)

tworzenie rekomendowanej strategii materiałowej oraz dokumentacji technicznej

doradztwo w doborze technologii oraz miejsca produkcji