Wstępny opis cech produktu (do czego służy, jego główne funkcje, sposoby interakcji)
Charakterystyka klienta docelowego (wiek, zainteresowania, miejsce zamieszkania etc.)
Adresy WWW istniejącej konkurencji lub podobnych produktów na rynku