Prace w zakresie projektowania konstrukcyjnego polegają na ,,utechnologicznieniu" poszczególnych elementów wchodzących w skład projektu, z myślą o doprowadzeniu ich do poprawności technologicznej wymaganej przez wybraną technologię produkcyjną. Na tym etapie koncentrujemy się także na wnętrzu produktu - w szczególności na: poprawności złożenia poszczególnych elementów ze sobą, elektroniką oraz pozostałymi elementami mechanicznymi; uzupełnieniu modelu o niezbędne elementy mocujące, wzmacniające i pozycjonujące (tj. zaczepy, podpory, użebrowanie); planowanie optymalnego sposobu montażu urządzenia uwzględniającego wskazania serwisowe. Wszystkie projekty konstrukcyjne wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania CAD - SolidWorks.

10-90 dni / wyceniany indywidualnie 

 

Przykładowe prace w ramach etapu:

  • modelowanie 3D pod kątem wskazanej technologii produkcji,
  • dobór podzespołów mechanicznych i elektronicznych,
  • dobór połączeń,
  • dobór materiałów,
  • wybór technologii wytwarzania,
  • analiza i planowanie ruchu, eliminacja kolizji,
  • ocena bezpieczeństwa,
  • sporządzanie dokumentacji technicznej.

 

 

 

Jeśli nie jesteś pewien na jakim etapie gotowości technologicznej jest Twój projekt napisz do nas mindsailors@mindsailors.com , przeprowadzimy analizę i stworzymy raport wskazujący kierunek dalszego rozwoju projektu.

7- 14 dni / od 3 tys PLN