Pracę nad projektem koncepcyjnym poprzedza opracowanie briefu projektowego we współpracy z klientem. Na spotkaniu w wybranej przez klienta formule - osobiście lub zdalnie - poznajemy zamysł powstającego produktu. Jest to etap, w trakcie którego określamy i weryfikujemy, pod kątem wykonalności technologicznej, aktualną koncepcję funkcjonalności. Oceniamy także techniczne zaawansowanie projektu oraz dokonujemy analizy porównawczej rozwiązań konkurencyjnych. Definiujemy również technologię wytwarzania w ujęciu planowanych wolumenów produkcyjnych i czasu życia produktu.

1-2 godziny / bezpłatny 

Na tym etapie istnieje również możliwość zorganizowania odpłatnych całodniowych warsztatów inżynierskich, mających na celu pogłębienie wiedzy klienta o procesie projektowym oraz możliwościach technologicznych w odniesieniu do projektu. W przypadku projektów bardziej zaawansowanych warsztaty mogą służyć także wypracowaniu wstępnych rozwiązań lub doprecyzowaniu funkcjonalności. Spotkanie takie odbywa się z udziałem naszych Projektantów i Konstruktorów, a jego wynikiem jest gotowy brief oraz raport zawierający konkretne rekomendacje technologiczne.

6-8 godzin / 3 tys PLN 

W ramach kolejnego etapu, wybrany spośród naszych specjalistów zespół projektowy, przygotowuje, w formie szkiców, schematów oraz moodboardów, graficzną prezentację kilkunastu możliwych koncepcji korespondujących z oczekiwaniami klienta oraz ustaleniami projektowymi. Po wewnętrznej analizie, wybierane są trzy wiodące pomysły, na bazie których zespół przygotowuje realistyczne wizualizacje produktu z uwzględnieniem ergonomii oraz funkcji. Materiał wizualny uzupełniony jest o wstępną rekomendację technologiczną i materiałową dotyczącą strategii wytwarzania. Koncepty produktów wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego CAD Solidworks co usprawnia prace na kolejnych etapach projektu. Etap kończy prezentacja efektów prac w siedzibie Mindsailors, siedzibie klienta lub online.

10-14 dni / 10-40 tys PLN

 

Przykładowe prace w ramach etapu:

  • analiza funkcji produktu / USP / UX / Ergonomia
  • moodboard definiujący pożądaną estetykę
  • analiza i strategia materiałowa
  • analiza technologii wytwarzania
  • założenia konstrukcyjne
  • szkice koncepcyjne
  • koncepcje wizualne
  • badanie czystości patentowej (opcjonalne)
  • badanie rynku (opcjonalne)

 

 

Jeśli nie jesteś pewien na jakim etapie gotowości technologicznej jest Twój projekt napisz do nas mindsailors@mindsailors.com , przeprowadzimy analizę i stworzymy raport wskazujący kierunek dalszego rozwoju projektu.

7- 14 dni / od 3 tys PLN