Prace w zakresie prototypowania mają za zadanie urzeczywistnić projekt do postaci materialnej formy. Robimy to z wykorzystaniem własnego zaplecza prototypowego oraz sieci zaufanych i sprawdzonych kooperantów. Prototypowanie ma za zadanie potwierdzić założenia dotyczące gabarytów, proporcji, ergonomii oraz funkcjonalności całego produktu i jego poszczególnych elementów. Prototypy dzielimy na trzy rodzaje: 

Gabarytowy - najczęściej wykonany w najprostszej technologii np: modelowanie w glinie modelarskiej, piance poliuretanowej, wydruku 3D w technologii FDM. Prototyp ma za zadanie potwierdzić założenia dotyczące rozmiaru produktu, umiejscowienia kluczowych elementów wykonawczych i konstrukcyjnych. 

Wizualny - przeważnie wykonany w technologii druku 3D SLS, SLA, następnie wymagający ręcznej obróbki powierzchniowej. Prototyp służy potwierdzeniu założeń materiałowych, wyglądu elementów wykończeniowych, struktury materiału i ogólnego odbioru wizualnego produktu 

Funkcjonalny - najczęściej wykonany w technologii druku 3D SLS, SLA lub z wykorzystaniem technologii CNC, wymagający ręcznej lub mechanicznej obróbki powierzchniowej. Prototyp służy weryfikacji założeń mechanicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz zgraniu z pozostałymi elementami produktu jak np. części elektroniczne. 

10-90 dni / wyceniany indywidualnie 

 

Przykładowe prace w ramach etapu:

  • opracowanie modeli 3D 
  • analiza i rekomendacje technologii wytwarzania
  • analiza materiałowa 
  • obróbka mechaniczna 
  • obróbka manualna
  • nakładanie powłok lakierniczych
  • składanie elementów i podzespołów