Pracę dla klienta zaczynamy od studium wykonalności. Na tym etapie analizujemy projekt pod kątem technicznym, określamy jego końcową wizję, funkcjonalność oraz listę potencjalnych zagrożeń. Po akceptacji proponowanych rozwiązań przez klienta, przechodzimy do stworzenia schematu blokowego, elektrycznego oraz wstępnej listy elementów (BOM). Następnie projektujemy obwody drukowane PCB, generujemy dokumentację umożliwiającą ich wytworzenie. Cel to wytworzenie funkcjonalnego prototypu urządzenia według ustalonej specyfikacji. Po zmontowaniu i uruchomieniu prototypu elektroniki, przystępujemy do prac nad oprogramowaniem sterującym urządzeniem. Kolejny krok to przygotowanie urządzenia do produkcji (DFM), gdzie zakładamy mi.in. optymalizację kosztową urządzenia, finalną dokumentację wraz z oprogramowaniem, wgrywanie firmware, testy oraz ewentualną certyfikację przyszłego produktu. Ostatnim etapem jest produkcja, nad którą także czuwamy od początku do końca. Wybieramy dostawców komponentów, podmiot realizujący wykonanie płytek PCB, montaż, programowanie urządzeń oraz ich składanie.

10-90 dni / wyceniany indywidualnie 

 

Przykładowe prace w ramach etapu:

 • opracowanie wymagań funkcjonalnych, certyfikacyjnych oraz przypadków użycia
 • opracowanie architektury systemu oraz protokołów komunikacyjnych
 • weryfikacja rozwiązań/komponentów lub przygotowywanie prototypów w oparciu o tzw. platformy prototypowe (raspberrypi, beaglebone, jetson itp.)
 • opracowanie schematów blokowych oraz elektrycznych
 • opracowanie i przygotowanie zestawienia komponentów (BOM) wraz z zamiennikami
 • projektowanie obwodów drukowanych (PCB)
 • generowanie dokumentacji technicznej do produkcji PCB
 • montaż ręczny lub organizacja i nadzór montażu SMD/THT
 • przygotowanie oprogramowania sterującego (firmware) w językach: C /C++, Python, microPython dla mikrokontrolerów z rodziny ARM tj. NXP, STM, Nordic, ESP32
 • testy funkcjonalne oraz certyfikacyjne (EMC/LVD/RED)
 • tworzenie programatorów oraz testerów elementów PCB