3 czerwca wystartował nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję. Jest ono dedykowane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko – mazurskim, podkarpackim i podlaskim. Zasady i przedmiot konkursu bliźniaczo przypominają zakończony z ostatnim dniem maja 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Stwórz nowy lub znacząco ulepszony produkt

Działanie 1.4 składa się z dwóch etapów, w których można ubiegać się o dofinansowanie usług doradczych niezbędnych do zaprojektowania i wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, a także zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W konkursie mogą wziąć udział mikro mali i średni przedsiębiorcy, którzy, oprócz tego, że prowadzą działalność w Polsce Wschodniej, spełnili następujące kryteria:

– zamknęli co najmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy

– zatrudniali przynajmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym (również umowy cywilno – prawne)

– osiągnęli przychody nie mniejsze niż 600 000 zł w jednym roku obrotowym w trakcie ostatnich 3 lat

Etapy i intensywność dofinansowania

Konkurs podzielony jest na 2 części w ramach których będą realizowane usługi doradcze mające na celu opracowanie nowego wzoru przemysłowego.

Etap I – przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej – refundacja na poziomie 85%, do kwoty 100 000 zł

Etap II – wdrożenie strategii wzorniczej, opracowanie projektu nowego produktu oraz zakup środków trwałych niezbędnych do jego wdrożenia – do 70% dofinansowania (w zależności od województwa) do kwoty 3 000 000 zł

 

dofinansowanie wzornictwa

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się z sekcją Dotacje lub skontaktuj się z nami.

E-mail: mindsailors@mindsailors.com

Tel.  579 512 694